c. Ramon Turró i Darder, 1 baixos
17005 Girona
Tel. 972 41 61 71
Fax 972 20 20 93
info@lfs.cat
La Factoria

La Factoria Sinòptica és una empresa constituïda a l'any 1997, dedicada especialment al disseny i realització de projectes d'arquitectura i a la direcció i gestió d'obra. El primer àmbit d'actuació va ser a la ciutat de Girona i els seus voltants, actualment l'activitat s'estén per tot l'estat espanyol i fora de les seves fronteres.
Les actuacions de l’empresa responen a tot tipus d’intervencions en promoció privada: habitatges unifamiliars i plurifamiliars, urbanitzacions, centres comercials, etc. i, al mateix temps, es dirigeixen també a l’àmbit públic: planejament urbanístic, equipaments, infraestructures i assessories tècniques.
La composició multidisciplinar que caracteritza l’equip de treball de la Factoria Sinòptica permet abarcar un ampli espectre d’especialitzacions dins de l’arquitectura. La diversitat d’obres realitzades ensenya la preparació tècnica i també demostra la capacitat d’adaptació a les noves situacions.

L’actual equip de treball compta amb dos arquitectes directors Miquel Poch i Clara i Jordi Salvatierra i Herrero. Formen part de l’equip com a responsables d’àrea:

- Projectes i disseny - Raissa Zappa (arquitecta)
- Delineació i direcció d'obra - Alba Carbonero Barrantes (arquitecta tècnica)
- Estructures - Ionut Cosenco (arquitecte)