Bucaresti

B-dul Mihail Kogalniceanu, Nr. 55
Etaj 5, Ap. 31
Sector 5, Bucuresti, Romania
info@dnba.ro
DNB

En el 2005 es va constituir dnb arhitectura com estudi d’arquitectura amb seu a Bucarest, amb la intenció d’establir un espai de treball divers i obert, capaç de realitzar tant projectes en el país com encàrrecs a fora d’aquest.

Obeint a les noves dinàmiques inversores dnb arhitectura es crea com un espai de treball dinàmic, àgil, amb una predisposició al treball en equip tant en col·laboracions amb enginyeries locals com amb despatxos fora del territori romanès i especialment en l’àmbit espanyol.

El coneixement de la idiosincràsia del país és una garantia alhora de desenvolupar els projectes i és la raó de l'arrelament de l'estudi a Romania. 
El grup de treball està dirigit conjuntament per dos arquitectes: en David Batllés i la Nura El-Sayed.