2007

Cort Reial

Cort Reial, 15 -Girona
2007

Dalmau de Palau

Carrer Rutlla, 250 de Girona
LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Gestió

Gestió

La Factoria Sinòptica ha portat a terme la gestió de diferents promocions des de l’inici del disseny del projecte fent  un seguiment de l'obra tenint en compte tots els factors que hi intervenen: estudi del risc i cost de l’operació, control de qualitat, elaboració del cronograma i gestió de l’execució de la construcció.
La gestió d’obra és un exercici de retroalimentació que ajuda a la redefinició dels projectes. El control exhaustiu de la gestió de l’obra fa possible optimitzar al màxim els recursos econòmics i poder realitzar l’execució en els terminis previstos.

El coneixement de diferents realitats ha permès adaptar el funcionamient a les necessitats concretes de cada obra, ja sigui per la seva ubicació o per la dificultat constructiva de l’execució.
En la gestió és fonamental saber compaginar tots els aspectes que intervenen, coordinant tots els industrials que actuen.