2013

Sant Bernat - Olesa de Montserrat

Pavelló Poliesportiu a Sant Bernat
2009

Coma Cros - Salt

Centre d'Arts Escènciques a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt
2009

Son Servera

Concurs d’idees a nivell d’avantprojecte per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció pública
2009

IES LLoret de Mar

Nova construcció Institut Escola
2007

Vilamarin - Ourense

Cases unifamiliars de promoció pública
2006

Amzei - Bucuresti

Remodelació plaça
2004

Sibiu - Bucuresti

Remodelació Plaça Major
LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos

Son Servera

Descripció de l’edifici d’habitatges
• L’edifici el defineix un gran bloc longitudinal que s’exten al llarg de la parcel•la i que amaga en el seu interior la passera de comunicació, aquest espai de circulació talla longitudinalment tota la parcel•la i dóna accés a tots els habitatges. En planta baixa es forada aquest bloc en un punt proper a la cantonada on es produeix la intersecció dels dos carrers més importants, que coincideix amb una comunicació amb el centre del municipi.
• L’edifici ocupa el perímetre del solar donant façana als carrers que el conformen, deixant un espai lliure en el seu interior, destinat a zona comunitària (zona d’esbarjo infantil). Aquest espai es vincula directament per proximitat en la nova zona verda pública.
• La topografia obliga a modificar els nivells i les cotes de l’edifici en els trobaments amb el carrer, i és aquest joc de desnivells el que origina el soterrani obert en la façana a l’espai verd públic, el qual podria ventilar-se sense necessitat de ventilació mecànica. Els habitatges de la segona planta que donen al carrer Es Cos disposen de terrasses a l’aprofitar aquests desnivells.
• En la planta soterrani al costat de la rampa es reserva un espai per instal•lacions externes (C.T.), serveis interns com una bugaderia i un espai on deixar les bicicletes.


Desenvolupament del programa
• 11 habitatges d’una habitació.
• 37 habitatges de dos habitacions.
• 72 places d’aparcaments.
• El 3% dels habitatges i places d’aparcaments són adaptats per persones amb mobilitat reduïda.


Criteris de construcció industrialitzada
• Forjats tipus “SLIM FLOOR” a base de plaques tipus pre llosa alleugerit amb porexpan per optimitzar temps d’obra i minimitzar riscos laborals.
• Pilars de 30 x 30cm metàl•lics per emplenar-los amb formigó armat.
• Tancaments: utilització de plaques de formigó prefabricades i paret tipus sandvitx d’alumini lacat a les obertures.
• Divisions interiors: muntatge en sec a base de plaques prefabricades de cartró guix. Envans de serveis a cuines i banys alicatats.
• Paviment: tipus ceràmic nacional.


Criteris de sostenibilitat
• Els criteris de sostenibilitat es basen en l’estalvi energètic, ja sigui a llarg, o mig termini, davant d’això és evident la utilització de aïllaments i tancaments que compleixin amb el actual codi tècnic.
• La orientació de l’edificació fa que sigui possible l’assolejament de tots els habitatges. Es realitza una protecció solar especifica a Est/Oest, (sobretot el sudoest).
• La ventilació creuada facilita aconseguir un confort interior de forma passiva.
• Estalvi del consum d’aigua. Es preveu la recollida d’aigua de pluja en dipòsits ubicats per sota el soterrani, a expenses de l’estudi geotècnic, per saber la cota de fonamentació, paral•lelament es reutilitzarà l’aigua de consum intern en una doble conducció.
• Recollida selectiva en l’interior dels habitatges.


Estructura
• Pòrtics metàl.lics mixtes -llums de 12m-.
 - Pilars tubulars plens de formigó autocompactants.
 - Bigues mixtes embegudes en el forjat.
• Prelloses de formigó pretensat alineades amb revoltons porexpan.
• Rapidesa d’execució.
• Menys desaprofitament de material.
• No necessita protecció ignífuga (forjat per situació d’incendi).
• Forjats plans.