2013

Sant Bernat - Olesa de Montserrat

Pavelló Poliesportiu a Sant Bernat
2009

Coma Cros - Salt

Centre d'Arts Escènciques a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt
2009

Son Servera

Concurs d’idees a nivell d’avantprojecte per a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció pública
2009

IES LLoret de Mar

Nova construcció Institut Escola
2007

Vilamarin - Ourense

Cases unifamiliars de promoció pública
2006

Amzei - Bucuresti

Remodelació plaça
2004

Sibiu - Bucuresti

Remodelació Plaça Major
LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos LFS - La Factoria Sinòptica, SL | DNB - Concursos

IES LLoret de Mar

La parcel•la es troba en uns dels límits del municipi de Lloret de Mar amb la platja que ha d'acabar de cosir la zona edificada. La seva vinculació més directe amb el gruix de les edificacions veïnes és pel carrer Cienfuegos, aquest just travessa virtualment la parcel•la en diagonal per una zona de forta pendent. Es sobre aquest fet que, utilitzant criteris de sentit comú i economia de mitjans, la proposta s’articula sobre el pendent natural del terreny, minimitzant el moviment de terres, en una zona on a nivell de carrer el pendent és suau per elevar-se després ràpidament. És en aquest punt on pren sentit organitzant-se en forma compacte en un edifici-illa amb parts interiors que resolt el fort pendent de la parcel•la, ja que l’organització en dos grans blocs de PB+2 disposats perpendicularment a l'eix del carrer Cienfuegos i paral•lels a les corbes de nivell, origina que aquests cossos es poden connectar amb la cota de terreny en diferents punts, donant més facilitat a l’hora de crear les circulacions, tant interiors com exteriors, i segregar els usos i les activitats de l'edifici. Entre aquests dos blocs s’origina un pati interior delimitat entre el carrer Joaquim Codina i Vinyes i l’eix anteriorment mencionat, aquest pati recórrer tot l’edifici en secció, des de la planta baixa fins la segona, en planta baixa hi apareixen uns cossos perpendiculars a aquest pati que s’estenen fins el límit de la parcel•la en sentit nord. Al situar-se en aquesta posició l’edifici amaga la major part de la façana sud, que queda enterrada, i s’obra a nord, controlant d’una manera més factible el tema de la protecció solar. L’accés principal es situa en planta baixa just davant d’un pas de peatons que travessa el carrer, des d'aquest punt entrem a l’edifici, i trobem en planta baixa a l’esquerra el grup d’aules de l’ESO, a la part dreta hi trobem la biblioteca i el despatx de l’Ampa, vinculats directament amb l’exterior, per darrera d’aquests la cuina i el menjador, i dintre del pati interior l’administració i sales d’ús docent. En la planta primera tenim les aules de primària en el cos exterior, i les aules especifiques d’ús de tot l’institut escola en el cos interior. En la planta superior es repeteix l’esquema de les aules de primària en la banda exterior, i en el cos interior, que si té façana a sud s’hi col•loca la zona infantil, a l'extrem d’aquest cos en el interior de la parcel•la hi trobem el gimnàs vinculat amb les pistes exteriors. Des de primària en la planta primera es pot accedir directament al jardí, la zona d’arbrat es manté. En aquesta zona es farà una neteja de sota bosc i en la part central es provocarà alguna clariana per deixar espais de joc, uns petits murets delimitaran aquesta clariana i les hortes de la part superior, que faran límit amb les pistes. L’intenció primera es preservar aquest espai natural, però també és una reserva per a possibles ampliacions.